Váš dar se může šířit tam, kde vaše nohy nemají

Většina našich modlitebních uzlů je v rozvíjejících se zemích, což znamená, že vůdci nejsou finančně schopni přispět k dosažení cíle, ale stále jsou naprosto zásadní součástí toho, jak v národech vidí oživení a probuzení.

Pokud máte srdce na přímluvu, sponzorovali byste jednoho z nich?

Ježíš to vyjádřil takto, "Neskladujte si pro sebe poklady na zemi, kde ničí můry a rzi a kde se vloupávají a kradou zloději." Ale uskladněte si poklady v nebi, kde můra a rez neničí a kde zloději nevniknou a nekradou. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce “ (Matouš 6: 19--21).

Váš dar nám pomůže pokrýt náklady na zahájení a údržbu modlitebních center v rozvíjejících se zemích, včetně nákladů na e-mail, webové stránky, technologie, správu a různé další výdaje. Bez vaší pomoci nemůžeme udržet globální hnutí.

Když sponzorujete rozbočovač na $19 měsíčně, sejete do oživení a probuzení. Můžete také jednorázově darovat jakoukoli částku, abyste předali příčinu přímluvy v národech. Váš dar je odečitatelný z daní.

cs_CZČeština