பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

"நான் சிறையில் இருந்தேன், நீங்கள் என்னிடம் வந்தீர்கள்" (மத். 25:36).

கைதிகளைப் பார்க்க ஒவ்வொரு சிறையிலும் செல்ல முடியாது, ஆனால் சிறைக் கைதிகளை சந்திக்கவும், ஆறுதல்படுத்தவும், பலப்படுத்தவும் கூடிய சர்வவியாபியான கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். நாங்கள் அதில் ஆர்வமாக உள்ளோம்.

சிறையில் இருக்கும் நண்பர் அல்லது அன்புக்குரியவருக்காக உங்களிடம் பிரார்த்தனை கோரிக்கை உள்ளதா? உங்கள் மனுவைச் சமர்ப்பிக்க கீழே உள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும். எங்களிடம் பிரார்த்தனை வீரர்கள் இப்போது பிரார்த்தனை செய்ய தயாராக உள்ளனர்.

 

ஒரு பிரார்த்தனை கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கவும்

பெயர்(தேவை)