பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பிரார்த்தனைத் தலைவர் ஜி.ஜி. பொரேகோவின் இல்லத்தால் எழுதப்பட்டது, விழிப்புணர்வின் குரல் எங்கள் கீதம். இந்தப் பாடல் வரிகள் நம் இதயத்தை கச்சிதமாகப் பிடிக்கின்றன - இயேசுவின் பெயரை பூமியெங்கும் அறியவும், அவருடைய ஆவி தேசங்களில் ஊற்றப்படுவதைக் காணவும்.

பரிந்துரை மூலம் உங்கள் நகரத்தில் நீங்கள் ஒரு ஹீரோவாக முடியும். உங்கள் நகரத்தில் கடவுளுடைய சித்தம் நிறைவேறுவதைக் காண உங்கள் ஆர்வத்தை ஆதரிக்க விரும்புகிறோம். 

 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட மாபெரும் விழிப்புணர்வு, பில்லியன்-ஆன்மா அறுவடை மற்றும் சமூக மாற்றங்கள் அல்லது மறுமலர்ச்சியை மாற்றுவதற்கு நாம் போராடுகையில், உலகெங்கிலும் உள்ள பரிந்து பேசும் பிரார்த்தனை ஹீரோக்களை அணிதிரட்டவும், சித்தப்படுத்தவும் மற்றும் ஆதரிக்கவும் கடவுள் எழுப்புதல் பிரார்த்தனை மையங்களை உருவாக்கினார். நாங்கள் நூற்றுக்கணக்கான பரிந்துரை பிரார்த்தனை தலைவர்களுடன் டஜன் கணக்கான நாடுகளில் இருக்கிறோம்.