பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

நீங்கள் வளர்ந்து வரும் நாட்டில் இருந்தால், கிடைக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் உதவித்தொகைக்கு நீங்கள் தகுதி பெறலாம். நீங்கள் வளர்ந்து வரும் நாட்டில் இருந்தால், உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், கீழே உள்ள விண்ணப்பத்தை நிரப்பவும். 

எங்கள் ஸ்பான்சர்கள் அமெரிக்கா, கனடா அல்லது பிற முக்கிய உலகப் பொருளாதாரங்களில் ஹப்களை ஸ்பான்சர் செய்வதில்லை.
ஆனால் நாங்கள் உங்களைப் பெற விரும்புகிறோம். இங்கே சேரவும்: www.awakeningprayerhubs.com/join.