பக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

வணக்கம் பரிந்துபேசுபவர்! ஆன்மாக்கள் இரட்சிக்கப்படுவதையும், தேவாலயங்கள் புத்துயிர் பெறுவதையும், தேசங்கள் விழித்தெழுவதையும் காண மக்கள் அவர்களுடன் சேருவதற்காக 100 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பிரார்த்தனை மையங்கள் உள்ளன.

இணைக்க வேண்டுமா? கீழே உள்ள படிவத்தை நிரப்பவும், விரைவில் சில விருப்பங்களை நாங்கள் உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம்.